www.modraglina.de

Polska

Najstarsze ślady naszej rodziny, Geringów, znalazłem w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, w księgach ewangelickiej parafii w Czarnkowie nad Notecią, z początku 19-go wieku.

Najstarszy mi na pewno znany przodek o nazwisko Gering, to jest Karol Ludwik Gering (w niemieckojęzycznych księgach metrykalnych “Carl Ludwig Gehring”), który ożenił się z Hanną Karoliną Julianną Czekalską (w niemieckojęzycznych księgach metrykalnych “Hanna Caroline Juliane Czekalski”) dn. 5 VI 1843. Wtedy był rozwiedziony, mieszkał w Ciszkowie koło Czarnkowa i miał 35 lat i 7 miesięcy, więc urodził się w listopadzie albo grudniu 1807 roku. Żona, córka Lorenca Czekalskiego (Lorenz Czekalski), miała 27 lat i 11 miesięcy, więc urodziła się w czerwcu albo lipcu 1815 r.
Tutaj można znaleźć dane co do tego ślubu: Poznań Project: Przeszukiwanie bazy małżeństw.

Tutaj jest wyrys z książki “Księga nazwisk ziemi gdańskiej” dotyczący nazwiska Gering:

Gering

Nazwisko Gering (95): Gd[ańskie] 40, Ch[ełmskie] 11, Ł[ó]d[skie] 9, Wr[ocławskie] 7, Ka[towickie] i To[ruńskie] po 6 itd. ma też warianty, jak Geryng (23): Wa[rszawskie] 17, B[iało]s[tockie] 3 itd., a także Giering (28): Ch[ełmskie] i Lu[belskie] po 12, Po[znańskie] 2, Go[rzowskie] i Wa[rszawskie] po 1, też Gieryng (85): Ch[ełmskie] 13, S[ie]d[leckie] 11, B[iało]s[tockie] i J[elenio]G[órskie] po 10 itd., Gehring (3): Kr[akowskie] 2 i Wr[ocławskie] 1 oraz Goring (3): Op[olskie] 2, Ka[towickie] 1.
Jest to nazwisko pochodzenia niemieckiego. Jego źródłem jest nazwa osobowa w dokumentach niemieckich zapisywana jako Gering, Gehring, Göring itd.; są to słowotwórcze przekształcenia niemieckiego dwuczłonowego imienia Gerhardt, wywodzącego się ze st[aro]-wys[oko]-niem[ieckiego] gēr-hart o pierwotnym znaczeniu 'oszczep + ostry' – zob. tu Naumann 115.

Źródło:

Bogusław Kreja: Księga nazwisk ziemi gdańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. ISBN 83-7017-765-4.

Podział nazwiska Gering opisany w tej książce orientuje się podziałem Polski na 49 województw, obowiązującym 1975-1998.
Zob. też: Rozmieszczenie nazwisk według Serwisu heraldycznego Ośrodka Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku, z objaśnieniami skrótów. Wyniki wyszukiwania w tym serwisie można używać do generowania mapki w serwisie Genealogia Polska.

Obecny podział nazwiska Gering w Polsce według powiatów pokazuje mapa na www.moikrewni.pl:

Utwórz drzewo genealogiczne na moikrewni.pl
Mapa nazwisk Gering
Podział nazwisk Gering

Pochodzenie Twojego nazwiska?

Zum Seitenanfang!

© 2008-02-27 by Christian Gering, Dorfstr. 28, D-14621 Schönwalde-Glien; modraгліна גערינג
Code: UTF-8 (Unicode), StyleSheets: modraglina.css, URL: http://www.modraglina.de/polska.htm